Blue Sky Group wil vermogensbeheerbedrijf verkopen

Blue Sky Group wil vermogensbeheerbedrijf verkopen

Blue Sky Group gaat zich volledig richten op pensioenbeheer. Met deze nieuwe strategie wil Blue Sky Group haar sterke positie in de Nederlandse pensioenmarkt behouden en verder uitbouwen.

Met deze keuze staat Blue Sky Group ook goed voorgesorteerd voor een succesvolle transitie naar de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Daarnaast heeft Blue Sky Group het voornemen haar vermogensbeheerbedrijf, dat werkt voor de drie KLM-pensioenfondsen, bij een andere partij onder te brengen.

Het voornemen voor vermogensbeheer een andere eigenaar te zoeken, is in belangrijke mate gestoeld op de trend dat binnen vermogensbeheer schaalgrootte steeds belangrijker wordt. Zowel voor een efficiënte bedrijfsvoering, als voor toekomstbestendige rendementen voor de pensioendeelnemers.

Lees verder >>


Bron: financialinvestigator.nl | Klik hier voor het originele bericht