Seminar: Beleggen onder de WTP

Wat betekent de Wtp voor het beleggingsbeleid? Is de keuze tussen de SPR of FPR relevant voor de inrichting en aansturing van de beleggingsportefeuille?

Is er straks ruimte voor een actief en dynamisch rentebeleid? Komt er een verschuiving in de renteafdekking naar korte looptijden?

Zullen ALM-studies zoals die in huidige praktijk uitgevoerd worden nog een rol spelen in het nieuwe pensioenstelsel? Kunnen de huidige LDI-fondsen gebruikt worden of gaan deze producten anders ingericht worden?

Hoe vertaal je de opgevraagde risicohouding naar daadwerkelijk beleggingsbeleid voor de verschillende leeftijdscohorten? Hoe vul je de verplichte maatstaven voor risicobereidheid in? Hoe vaak en hoe herbalanceer je?

Hoe bepaal je het niveau van illiquide beleggingen, nu en straks, met name in de FPR? Welke uitdagingen kom je tegen?

Deze en andere actuele vragen over het nieuwe pensioenstelsel staan centraal tijdens de educatieve bijeenkomst voor pensioenfondsbestuurders en medewerkers van bestuursbureaus over 'Beleggen onder de Wtp' op maandagmiddag 25 maart 2024 van 13.15 tot 16.45 uur (lunch vanaf 12.15 uur) in Amsterdam.

De middag zal geleid worden door Evalinde Eelens, Professioneel Pensioenfondsbestuurder en Intern Toezichthouder, Ravenna Consulting.

Verschillende experts zullen hun visie met u delen, waaronder:

  • Rik Albrecht, Professioneel Bestuurder, Voorzitter beleggingscommissie, Toezichthouder, diverse pensioenfondsen, Adviseur, Roccade Advies
  • Cees Harm van den Berg, Senior Strategist, APG Asset Management
  • Paul de Geus, Professioneel Bestuurder, diverse pensioenfondsen, Voorzitter RvT, Pensioenfonds Slagers
  • Robert Kavanagh, Head of Investment Solutions, True Partner Capital 
  • Marleen Koetsier, Head of Economics and Strategic Asset Allocation, APG Asset Management
  • Carl Kool, Hoofd Fiduciair Management Nederland, BlackRock
  • Rik Maas, Senior Manager, Financial Risk Management, EY Actuarissen
  • Olivier Roodenburg, Actuaris, Senior Manager, KPMG
  • Martin Sanders, Head of Pension Investments, AXA Investment Managers
  • Aldrik Venemans, Senior Actuaris, Beleidsadviseur, MN
Bron: Financial Investigator | Klik hier voor het originele bericht