Voting Matters 2023

Vermogensbeheerders zijn wereldwijd een van de machtigste spelers. De 69 beheerders die ShareAction in dit rapport heeft beoordeeld, beheren een enorme rijkdom, ongeveer gelijk aan 60% van de wereldeconomie. Dankzij hun investeringen oefenen deze bedrijven een ongekende invloed uit op het gedrag van ondernemingen.

Share Action analyseerde hoe 69 van 's werelds grootste vermogensbeheerders hebben gestemd over 257 aandeelhoudersresoluties die tot doel hadden de impact van bedrijven op enkele van de meest urgente sociale en milieukwesties te verbeteren. We hebben hun prestaties in de loop van de tijd gevolgd en bekeken in hoeverre deze overeenkomt met hun eigen beleidsverplichtingen.

Uit het rapport blijkt dat Achmea Investment Management is beoordeeld als de beste Nederlandse vermogensbeheerder op het gebied van stemgedrag vóór duurzaamheidsresoluties op aandeelhoudersvergaderingen. Van de in totaal 69 beoordeelde vermogensbeheerders wereldwijd eindigde Achmea IM overall op positie 2.

Annette van der Krogt, Hoofd Verantwoord Beleggen bij Achmea IM is trots op de leidende positie die Achmea IM inneemt. “Als je zoals wij echt duurzame verandering tot stand wil brengen, gaat het om gedrag als aandeelhouder.” Tegelijkertijd vindt Annette het teleurstellend dat veruit het grootste deel van de asset managers wereldwijd zich via hun stemgedrag nog steeds niet inzetten om grote wereldwijde problemen op het gebied van klimaat, milieu en mensenrechten te helpen oplossen. “Put your money where your mouth is, zou ik willen zeggen”