Vacatures in Institutioneel Vermogensbeheer

Wat is Fiduciair Vermogensbeheer?

Steeds vaker besteden professionele beleggers zoals pensioenfondsen, charitatieve instellingen, lagere overheden en stichtingen het beheer van hun vermogen uit aan fiduciair beheerders. Hiermee krijgen zij toegang tot de steeds professioneler expertise op dit gebied. De fiduciair beheerder overziet en integreert alle aspecten van vermogensbeheer uiteenlopend van de beleggingsstrategie, samenstelling van de ideale beleggingsmix op basis van een ALM-studie, het actief beheren of uitbesteden van portefeuilles tot het bijbehorende risk management en rapportages.

Wat is een Portfolio Manager?

Een Portfolio Manager is een beleggingsspecialist die verantwoordelijk is voor de samenstelling en het beheer van de aan hem/haar toebedeelde portefeuille. Veelal beschikt de Portfolio Manager over een specialisme in een van de beleggingscategorieën (Aandelen, Obligaties, Vastgoed, Derivaten, Private Equity) in combinatie met een bepaalde regio of sector. In plaats van de term Portfolio Manager worden ook wel de begrippen Portefeuillemanager, Asset Manager of Investment Manager gebruikt.

Wat is een Analist?

Een Analist is ondersteunend aan het beleggingsproces. Hij/zij maakt analyses van de financieel-economische ontwikkelingen in de markt of meer in het bijzonder de ontwikkelingen binnen een sector of een individueel bedrijf. De conclusies vormen de input voor strategische beleggingsbeslissingen en de samenstelling van een beleggingsportefeuille. In de kern doet een Analist voorspellingen over de ontwikkeling van markten; bijvoorbeeld dat Azië sterker zal groeien dan Europa, de rente zal stijgen of dalen, valuta’s worden sterker of zwakker, de chemiesector heeft meer potentie dan de auto-industrie, Ford doet het beter dan Mercedes, etc. In plaatst van de term Analist worden ook wel de benamingen Beleggingsanalist, Portfolio Analyst of Investment Analyst gebruikt.

Wat is een Wealth Manager?

Een Wealth Manager is een expert die vermogende particulieren helpt bij het beheren van hun vermogen. De insteek daarbij is veelal breder dan alleen het vermogensbeheer. Ook fiscaal- juridische aspecten rondom de financiële- en estateplanning komen aan de orde. In plaats van de term Wealth Manager wordt deze rol ook wel benoemd als Private Banker.

Wat is een Specialist Asset Liability Management (ALM)?

Organisaties zoals bijvoorbeeld Pensioenfondsen en Verzekeraars gaan verplichtingen aan richting hun deelnemers. Om aan die verplichtingen te kunnen voldoen in de vorm van pensioen- of schade-uitkeringen, moeten zij hun balans effectief beheren. Een Specialist Asset Liability Management doet onderzoek naar de ideale beleggingsmix van het vermogen rekening houdend met de aard van de verplichtingen en de risico’s die de organisatie loopt.

Wat is een Collateral Manager?

Collateral management is het geheel van processen die zorg dragen voor identificatie en activering, doorlopend beheer, het geplande en niet geplande vervallen van zekerheden, en voor volledige dataverstrekking van gezekerderechtsbetrekkingen en materiële (onroerend goed, aandelen, valuta, obligaties) maar ook immateriële (garanties, swaps, toekomstige vorderingen) onderpanden. Het is alweer een tijd geleden dat collateral management behoorde tot de betrekkelijk saaie backoffice activiteiten. Het is inmiddels een integraal onderdeel van het beleggingsproces vanuit het oogpunt van rendement en risicobeheersing.

Wat is een Manager Treasury Management?

Treasury vervult de kassiersfunctie van een organisatie. Op basis van de inkomsten en uitgaven die zijn gedaan en die er binnenkort aan komen stelt de treasurer dagelijks een liquiditeitsprognose op. Op basis van de liquiditeitsprognose trekt de treasurer geld aan of zet deze uit in de markt. Zowel op de korte als op de lange termijn.

De treasuryfunctie kent de volgende functies:

  • Kasbeheer; beheer van de dagelijkse geldstromen zodanig dat rekeningen betaald kunnen worden en het rendement op de beschikbare liquiditeiten geoptimaliseerd wordt.
  • Risicobeheer; beheersen van financiële risico's zoals renterisico's, liquiditeit- en solvabiliteitsrisico's en kredietrisico's.
  • Financieringsfunctie; verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten en het minimaliseren van de rentekosten van de leningen.

Bekijk hier vacatures voor de diverse specialisten binnen het Vermogensbeheer:

Beroepsorganisaties in het Investment vakgebied


CFA Society  of the NetherlandsDe CFA Society of the Netherlands is gelieerd aan het wereldwijde CFA Institute. CFA Institute heeft 86.000 leden verspreid over 131 landen en heeft kantoren in Charlottesville, Londen, Hongkong en New York. Het CFA Institute heeft een leidende rol in het zetten van de hoogste professionele en ethische standaarden voor beleggingsprofessionals. CFA® staat voor Chartered Financial Analyst®, de prestigieuze titel die wereldwijd erkend wordt als de Gouden Standaard voor beleggers. Het CFA programma is een drie-jarige opleiding, gericht op fundamentele beleggingsinzichten in wereldwijde financiele markten. Sinds 1963 staan de letters CFA voor wereldwijde erkenning voor beleggingsexpertise.

www.cfasociety.org


Dutch Securities InstituteHet Dutch Securities Institute (DSI) heeft ten doel het vertrouwen van het publiek in de financiële markten te versterken door middel van het verstrekken van een keurmerk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en financieel adviseurs. DSI verricht de pre- en in-employment screening (DSI PES) voor medewerkers op integriteitsgevoelige functies binnen de financiële markten in Nederland. Tevens verzorgt DSI het beslechten van geschillen met betrekking tot beleggen tussen financiële ondernemingen onderling, respectievelijk tussen particuliere beleggers en financiële ondernemingen.

www.dsi.nl

Vakbladen

IPEIP Nederland

IPNederland (IPN) is een kwaliteitsvakblad voor de Nederlandse pensioenfondssector. IPN voorziet pensioenfondsen en hun adviseurs van actuele informatie over de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Voor een internationale kijk op pensioenkwesties en vermogensbeheer, vanuit Nederlands perspectief. En voor een breed scala van gezichtspunten, waarbij de sector zelf aan het woord komt.

De gedrukte versie van IPN wordt tweemaandelijks uitgegeven door Investment & Pensions Europe (IPE).

Daarnaast vindt u op de website altijd het laatste nieuws uit de Nederlandse pensioenwereld, met updates, achtergronden en opinie.

www.ipe.com/countries/netherlands


DSI InfoDSI Info

DSI Info is het informatiebulletin van het Dutch Securities Institute (DSI) en wordt verspreid onder de relaties van het DSI en alle bij haar geregistreerde effectenspecialisten en financieel adviseurs. In DSI Info treft men feiten, actualiteiten en opinies met betrekking tot het DSI aan. Voorts bevat het informatie over diensten die het DSI levert en uitspraken en andere beslissingen van de verscheidene commissies van het Dutch Securities Institute. DSI Info verschijnt drie keer per jaar.

www.dsi.nl


VBA Journaal VBA Journaal

VBA Journaal is het verenigingsblad van de VBA. Met altijd een scherp oog voor ontwikkelingen op de financiële markten, en in de financiële instellingen zelf, vormt het VBA Journaal een platform voor actuele discussies binnen het beleggingsvak. Het wordt gelezen door zowel VBA-leden als andere geïnteresseerden. In de praktijk is het bereik van het VBA Journaal groter. Door de toegankelijke schrijfstijl, vaak in het Nederlands, blijkt het een waardevolle informatiebron voor beleggers, maar ook bijvoorbeeld (pensioenfonds)bestuurders of hun adviseurs. Het VBA Journaal verschijnt vier keer per jaar.

Op de website van de VBA zijn de artikelen van de afgelopen jaargangen te bekijken en te downloaden.

Opleidingen

De opleidingseisen die gesteld worden aan het personeel van institutionele beleggers zijn in de loop der jaren aanmerkelijk toegenomen. Het is gebruikelijk dat een opleiding in de economische sfeer op academisch of HBO-niveau gevraagd wordt, aangevuld met een vakspecialistische opleiding zoals de Nederlandse VBA-opleiding of de van origine Amerikaanse CFA-opleiding.

Op HBO-, post-HBO-, master en post-doctoraal niveau zijn er verscheidene opleidingen die kunnen leiden tot een functie bij een institutioneel belegger.

  • Op Masterniveau zijn er de studies Economie, Bedrijfseconomie, Rechten en Bedrijfskunde aan de verschillende universiteiten.
  • De VU School of Finance & Risk Management verzorgt in samenwerking met CFA Society de postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management (voorheen FBA). De opleiding behandelt een breed scala aan onderwerpen uit de financiële en beleggingspraktijk, zoals: Fundamentele waardering van ondernemingen, Asset-allocatie, Beheer van vastrentende en aandelenportefeuilles, Alternatieve beleggingen, Macro-economie en beleggen en Actuele wet- en regelgeving.
  • Op post-HBO-niveau biedt de VU School of Finance & Risk Management de CFA-opleiding aan.
  • Het Amsterdam Institute of Finance verzorgt verscheidene cursussen op het gebied van vermogensbeheer.
Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Investmentcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.