vergrootglas
Op zoek naar een baan?
Actueel en relevant

Investment management algemeen

Onder vermogensbeheer (ook aangeduid als investment management of asset management) wordt verstaan het beheer van (vrijwel altijd) grotere vermogens voor derden, door daarin gespecialiseerde organisaties of personen. Vermogensbeheer is een zaak van integriteit, specialisme, betrokkenheid en bovenal vertrouwen.

Vermogensbeheerders worden verdeeld in twee categorieën: particuliere en institutionele vermogensbeheerders.

Binnen het institutioneel vermogensbeheer, waar deze site zich primair op richt, worden twee vormen onderscheiden. Enerzijds worden door vermogensbeheerders beleggingvormen aangeboden waarin het publiek naar eigen keuze kan deelnemen. Het voordeel is hier enerzijds gelegen in de schaalgrootte: de kosten van het beheer, die tot op zekere hoogte onafhankelijk zijn van de omvang van het beheerde vermogen, kunnen worden omgeslagen over een veel groter vermogen. Anderzijds wordt vermogen min of meer ‘gedwongen' beheerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een pensioenfonds. De deelnemers aan het pensioenfonds brengen het vermogen bijeen waaruit de pensioenen betaald worden. Zij hebben echter geen (individuele) invloed op de wijze waarop dat vermogen beheerd wordt.

Institutionele beleggers kunnen het vermogensbeheer laten uitvoeren door een eigen team, of kunnen dat (geheel of voor bepaalde gedeelten van hun portefeuille) uitbesteden aan externe vermogensbeheerders.

Een typische institutionele vermogensbeheerder heeft in ieder geval de volgende functies

  • research (die zich bezighoudt met het verzamelen en interpreteren van informatie);
  • front-office (die de aan- en verkoopactiviteiten verricht en daartoe met commissionairs en dergelijke partijen onderhandelt);
  • back-office (die de administratieve afhandeling van de transacties verzorgt en de leveringen begeleidt);
  • risk-management (waar rapportages omtrent de gerealiseerde rendementen worden opgesteld en bewaakt wordt of gehandeld wordt conform de opdracht).

In veel gevallen vindt er periodiek overleg plaats waarin de resultaten van het gevoerde beleid worden besproken, en het beleid voor de komende periode wordt vastgesteld. Dit kan een overleg van de diverse functies zijn; bij grotere organisaties is dit vaak opgedragen aan een apart gremium.

De invloed van vermogensbeheer op de economie is vermoedelijk tamelijk groot. Institutionele beleggers zijn belangrijke kapitaalverschaffers voor overheden en ondernemingen. Zij zijn in staat met hun beleggingsbeslissingen grote invloed uit te oefenen op de koersen van aandelen van ondernemingen, en daarmee indirect op de gang van zaken in die ondernemingen. De directe invloed van vermogensbeheerders in hun hoedanigheid van aandeelhouders (of van vertegenwoordiger van de aandeelhouders) op het beleid van ondernemingen is echter tamelijk bescheiden.

Bekijk hier vacatures voor Investment Specialisten:

Beroepsorganisaties in het Investment vakgebied

VBA Beleggingsprofessionals is in Nederland dé beroepsvereniging als het gaat om de belangenbehartiging van beleggingsprofessionals én hun klanten.

VBA beleggingsprofessionals

De vereniging heeft als belangrijkste doelstelling de kwaliteit en integriteit van beleggingsprofessionals te handhaven en verbeteren. De circa 1100 leden zijn werkzaam in verschillende disciplines uit de financiële wereld, van grootbanken en institutionele beleggers tot kleine effectenhuizen en particuliere vermogensbeheerders.

Iedereen die werkzaam is als beleggingsprofessional kan zich aanmelden als lid.

www.vbabeleggingsprofessionals.nl


Dutch Securities InstituteHet Dutch Securities Institute (DSI) heeft ten doel het vertrouwen van het publiek in de financiële markten te versterken door middel van het verstrekken van een keurmerk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en financieel adviseurs. DSI verricht de pre- en in-employment screening (DSI PES) voor medewerkers op integriteitsgevoelige functies binnen de financiële markten in Nederland. Tevens verzorgt DSI het beslechten van geschillen met betrekking tot beleggen tussen financiële ondernemingen onderling, respectievelijk tussen particuliere beleggers en financiële ondernemingen.

www.dsi.nl


CFA Society  of the NetherlandsDe CFA Society of the Netherlands is gelieerd aan het wereldwijde CFA Institute. CFA Institute heeft 86.000 leden verspreid over 131 landen en heeft kantoren in Charlottesville, Londen, Hongkong en New York. Het CFA Institute heeft een leidende rol in het zetten van de hoogste professionele en ethische standaarden voor beleggingsprofessionals. CFA® staat voor Chartered Financial Analyst®, de prestigieuze titel die wereldwijd erkend wordt als de Gouden Standaard voor beleggers. Het CFA programma is een drie-jarige opleiding, gericht op fundamentele beleggingsinzichten in wereldwijde financiele markten. Sinds 1963 staan de letters CFA voor wereldwijde erkenning voor beleggingsexpertise.

www.cfanetherlands.nl

Vakbladen

IPEIP Nederland

IPNederland (IPN) is een kwaliteitsvakblad voor de Nederlandse pensioenfondssector. IPN voorziet pensioenfondsen en hun adviseurs van actuele informatie over de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Voor een internationale kijk op pensioenkwesties en vermogensbeheer, vanuit Nederlands perspectief. En voor een breed scala van gezichtspunten, waarbij de sector zelf aan het woord komt.

De gedrukte versie van IPN wordt tweemaandelijks uitgegeven door Investment & Pensions Europe (IPE).

Daarnaast vindt u op de website nederland.ipe.com/nederland altijd het laatste nieuws uit de Nederlandse pensioenwereld, met updates, achtergronden en opinie.

nederland.ipe.com/nederland


Nederlands Pensioen- en BeleggingsnieuwsNpn

Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws – is een onafhankelijk vaktijdschrift voor institutionele beleggers en is gespecialiseerd in het verschaffen van informatie over pensioenfondsen, hun beleggingsbeslissingen en de factoren die daarop van invloed zijn. De Nederlandse pensioenmarkt is de op één na grootste institutionele beleggingsmarkt van Europa en ook een van de meest geavanceerde. Npn richt zich specifiek op deze markt maar streeft ernaar het Nederlandse nieuws in een internationaal perspectief te plaatsen. Npn verschijnt vier keer per jaar en is gratis voor diegenen, die in de institutionele pensioen- en beleggingsindustrie werkzaam zijn.

www.npn-online.com/


DSI InfoDSI Info

DSI Info is het informatiebulletin van het Dutch Securities Institute (DSI) en wordt verspreid onder de relaties van het DSI en alle bij haar geregistreerde effectenspecialisten en financieel adviseurs. In DSI Info treft men feiten, actualiteiten en opinies met betrekking tot het DSI aan. Voorts bevat het informatie over diensten die het DSI levert en uitspraken en andere beslissingen van de verscheidene commissies van het Dutch Securities Institute. DSI Info verschijnt drie keer per jaar.

www.dsi.nl


VBA Journaal VBA Journaal

VBA Journaal is het verenigingsblad van de VBA. Met altijd een scherp oog voor ontwikkelingen op de financiële markten, en in de financiële instellingen zelf, vormt het VBA Journaal een platform voor actuele discussies binnen het beleggingsvak. Het wordt gelezen door zowel VBA-leden als andere geïnteresseerden. In de praktijk is het bereik van het VBA Journaal groter. Door de toegankelijke schrijfstijl, vaak in het Nederlands, blijkt het een waardevolle informatiebron voor beleggers, maar ook bijvoorbeeld (pensioenfonds)bestuurders of hun adviseurs. Het VBA Journaal verschijnt vier keer per jaar.

Op de website van de VBA zijn de artikelen van de afgelopen jaargangen te bekijken en te downloaden.

Opleidingen

De opleidingseisen die gesteld worden aan het personeel van institutionele beleggers zijn in de loop der jaren aanmerkelijk toegenomen. Het is gebruikelijk dat een opleiding in de economische sfeer op academisch of HBO-niveau gevraagd wordt, aangevuld met een vakspecialistische opleiding zoals de Nederlandse VBA-opleiding of de van origine Amerikaanse CFA-opleiding.

Op HBO-, post-HBO-, master en post-doctoraal niveau zijn er verscheidene opleidingen die kunnen leiden tot een functie bij een institutioneel belegger.

  • Op Masterniveau zijn er de studies Economie, Bedrijfseconomie, Rechten en Bedrijfskunde aan de verschillende universiteiten.
  • De VU School of Finance & Risk Management verzorgt in samenwerking met VBA Beleggingsprofessionals de postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management (voorheen FBA). De opleiding behandelt een breed scala aan onderwerpen uit de financiële en beleggingspraktijk, zoals: Fundamentele waardering van ondernemingen, Asset-allocatie, Beheer van vastrentende en aandelenportefeuilles, Alternatieve beleggingen, Macro-economie en beleggen en Actuele wet- en regelgeving.
  • Op post-HBO-niveau biedt de VU School of Finance & Risk Management de CFA-opleiding aan.
  • Het Amsterdam Institute of Finance verzorgt verscheidene cursussen op het gebied van vermogensbeheer.
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Investmentcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter   Linkedin    Twitter