vergrootglas
Vacatures in Institutioneel Vermogensbeheer
Martin Defauwes

Collateral Management; van back- naar frontoffice activiteit.

Interview met Martin Defauwes - directeur Varrlyn

Collateral management is het proces waarbij partijen zekerheden nemen of geven als onderpand tegen een mogelijk verzuim van de wederpartij. Op dagelijkse basis wordt door Collateral Management afdelingen de risico’s berekend die instellingen lopen door de financiële transacties die zij zijn aangegaan. Zo berekenen zij de marktwaarde van uitstaande transacties als derivatencontracten en repo contracten, en beslissen of (aanvullende) zekerheden in de vorm van geld of effecten, geëist of juist gegeven moeten worden.

De afgelopen jaren hebben buitengewoon ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden in de financiële markten. Collateral Management vervulde daarbij een spilfunctie. Zo werd het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers in 2008 uitgelokt doordat haar wederpartijen aanvullende zekerheden eisten. Eenmaal failliet werden tekortkomingen in het beheer van tegenpartijrisico’s en een groot gebrek aan transparantie in de derivatenmarkt en repo markt zichtbaar.

EMIR
In reactie hierop is vanaf 2014 de Europese verordening EMIR (European Market Infrastructure Regulation) van kracht. De verordening heeft tot doel meer transparantie te creëren op de vaak zeer complexe bilaterale (OTC) derivatenmarkt en (systeem)risico´s inzichtelijk te maken. Dit door onder andere een verplichte rapportage van alle transacties en een verplichte clearing van derivaten via een centrale tegenpartij (CCP). Bij clearing van OTC derivaten moet tijdens de looptijd van het specifieke derivaat onderpand uitgewisseld worden met de CCP. Deze verplichting bestaat uit twee delen: initial margin (te storten bij het aangaan van het contract) en variation margin (dagelijks af te rekenen waardeontwikkeling). Initial margin mag gestort worden in effecten, maar variation margin moet gestort worden in cash.

Collateral Management van back naar frontoffice activiteit
In een situatie dat rendementen onder druk staan vraagt deze verplichting om inventiever met de middelen om te gaan. Wat zet je in als onderpand; cash of securities en welk onderpand koppel je aan welke positie. Naast risicobeheersing wordt Collateral Management ook een rendement bepalende factor en verschuift daarmee van back naar frontoffice activiteit. Traders zullen de onderpanduitwisseling meer en meer gaan meenemen in hun beslissingen.

Martin Defauwes is oprichter van Varrlyn, een boutique adviesbureau op het terrein van systeemimplementaties bij banken en Asset Managers. Naast de regelgeving is Collateral Management volgens Defauwes bij veel Treasury afdelingen momenteel de belangrijkste drijfveer voor het aanpassen van IT systemen en processen. Tijdens het Collateral Management Event 2014 georganiseerd door IIR verzorgt hij een rondetafel discussie waarbij hij ingaat op de vraag hoe je als organisatie omgaat (op systeem architectuur gebied) met dit veranderende krachtenveld.

Wij mogen 4 toegangskaarten voor de conferentie t.w.v. EUR 999,- weggeven! Wilt u kans maken op 1 van deze kaarten? Stuur een email naar contact@investmentcarriere.nl  met als onderwerp Collateral Management.

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 5-11-2014
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Investmentcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp