vergrootglas
Vacatures in Institutioneel Vermogensbeheer
Jan Kars

Het mysterie van de rentetermijnstructuur

Interview met Jan Kars - Managing Consultant Hewitt

´Het is een goede zaak om met de politiek het debat aan te gaan over de vraag: hoe nu verder. Het is tenslotte aan de overheid om te bepalen of we de huidige toezichtcriteria willen handhaven. Veel Europese landen begrijpen namelijk de huidige commotie in Nederland niet. In hun ogen hebben we de best gevulde pensioenfondsen van Europa, maar maken we ons druk om een te lage dekkingsgraad als gevolg van de lage rentestand. In die landen accepteert men makkelijker dat het pensioen soms ook minder kan zijn of worden de problemen naar de toekomst doorgeschoven.´

Vervangen swapcurve?
Vooralsnog blijven we streng in Nederland en is het alle hens aan dek. Door de dalende rentestand, gebaseerd op de zogenaamde swapcurve, zijn de pensioenverplichtingen de afgelopen 2,5 jaar toegenomen met € 200 miljard. Tegen een dergelijke daling van de rente kan geen rendement op. Uit onderzoek van het AG blijkt overigens dat deze rentetermijnstructuur geen objectieve maatstaf is. Een mogelijk alternatief zou de curve kunnen zijn die op basis van staatsobligaties wordt vastgesteld. Gezien de huidige lage dekkingsgraad en het thans lage rendement op deze obligaties, zal dat echter weinig fondsen soelaas bieden.

Al met al is het goed om maatwerk te leveren en meer factoren dan alleen de dekkingsgraad, te betrekken bij de discussie over korten op het pensioen. Uiteindelijk hoop ik dat wij de regels handhaven maar leren deze soepel, streng doch rechtvaardig en met gevoel voor tijd toe te passen.

Realisatie herstelplan
Het is zaak voor pensioenfondsen om alert te blijven,´ vervolgt Jan het gesprek. ´Goed in de gaten houden waar ze nu staan en zicht houden op de toekomstige risico´s. Het is tenslotte niet ondenkbaar dat zich Japanse rentescenario´s zich voor zullen doen. Bovendien adviseren wij ieder fonds werk te maken van de implementatie van hun herstelplan. Want de keuzes die hierin zijn gemaakt ten aanzien van premiestelling, indexatie en afstempeling zijn op veel verschillende manieren in te voeren. En zeker in het belang van de communicatie naar deelnemers zal daar nu al werk van gemaakt moeten worden.

Kostendekkende premie
In de pers is slechts aandacht voor de dalende dekkinggraden, waarmee het tekort voor de opgebouwde pensioenen tot uitdrukking wordt gebracht. Weinig aandacht is er voor de nog op te bouwen pensioenen. Uitgaande van de huidige lage rentestand betekent dat bij gelijkblijvende pensioenafspraken, de premie met 25% moet stijgen wil deze nog kostendekkend zijn. Landelijk gezien is dat een premiestijging van circa € 7 miljard. Voeg daarbij de nieuwste sterftetafels, die ongunstig uitpakken en het is duidelijk dat er maatschappij breed nagedacht moet worden over de vraag: hoe nu verder. Een aanpassing van het pensioencontract in termen van risicodeling en ambitieniveau is daarbij onvermijdelijk.´

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 15-9-2010
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Investmentcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp