vergrootglas
Vacatures in Institutioneel Vermogensbeheer
Leonie Jesse

Sustainability: van trend naar norm

Interview met Leonie Jesse - (DPA Sustainability), Hans Mol (DPA Risk) en Frederike de Boer (DPA Compliance)

‘Binnen de financiële sector is veel gebeurd op het terrein van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Steeds meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen nemen hun verantwoordelijkheid. Geld is macht en het besef dringt door dat met hun investeringen en financieringen positieve maatschappelijke en ecologische veranderingen zijn te realiseren. Zaken als groene obligaties, maatschappelijk verantwoord beleggen, duurzaam bestuur van financiële instellingen en milieucriteria voor financiële producten moeten de norm, niet de uitzondering worden.’

Leonie Jesse, directeur DPA Sustainability, ervaart dagelijks de spanning die het duurzaamheidsvraagstuk oplevert binnen instellingen. ‘De wil om hieraan actief bij te dragen is absoluut aanwezig, de weg ernaartoe is echter weerbarstig. Sustainability wordt als een van de vele projecten gezien en vormt meestal nog geen onderdeel van het DNA van de organisatie. Daarin is de vergelijking te trekken met een begrip als integriteit. Je kunt het via wet- en regelgeving een organisatie wel opleggen, maar zolang het geen wezenlijk onderdeel vormt van de houding en het gedrag van de mensen wordt het nooit een onderdeel van de cultuur.’

Wet- en regelgeving
‘Sustainability is in onze maatschappij gemeengoed geworden. Het scheiden van groen, glas en restafval vinden we de normaalste zaak van de wereld. Een vraag stellen over het mestoverschot van een boer bij zijn financieringsaanvraag is van een totaal andere orde. Een energielabel koppelen aan de financiering van zakelijk onroerend goed gaat nog, maar het gesprek aangaan over de keerzijde van de bedrijfsvoering van een onderneming is lastig. Eigenlijk gek dat we daar zo’n moeite mee hebben’, meent Hans Mol, directeur DPA Risk. Niet duurzaam is namelijk ook een risico en zou minimaal in het tarief geprijsd moeten worden. Beter nog zou het zijn om de ondernemer in beweging te krijgen in een positieve richting. Wat dat betreft kunnen we wet- en regelgeving op dit terrein beter voor zijn en daarmee de bewegingsruimte in huis houden.’

Voorsorteren
DPA staat voor: Improving your performance, vult Frederike de Boer, Business Unit Manager DPA Compliance, aan. ‘We zijn een innovatieve speler die graag vroegtijdig aanhaakt bij de ontwikkelingen in de markt. Daarom sorteren wij nu al voor op het onderwerp sustainability en leiden onze risk- en compliance professionals op dit terrein op. We wachten wet- en regelgeving hierover niet af, maar maken duurzaamheid nu al tot een geïntegreerd onderdeel van hun rol.

We zien graag dat ook onze klanten een bijdrage leveren aan een betere wereld en hier een voortrekkersrol in vervullen. Daar helpen we graag bij. Bijvoorbeeld om als change of projectmanager de vertaalslag te maken van ambitie naar praktijk of door met onze getrainde  professionals een slag te maken op lopende projecten.

Hoe maak je sustainability onderdeel van het DNA van een organisatie, de Risk- of Compliance afdeling? Daarover gaan we graag het gesprek met u aan.

Lees meer over DPA Sustainability, DPA Risk of DPA Compliance.

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 24-9-2018
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Investmentcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp