vergrootglas
Vacatures in Institutioneel Vermogensbeheer
Maurice Bosch

We zijn het kijkvenster voor de CFO en CRO

Interview met Maurice Bosch - Hoofd ALM, SNS Bank

´Het renteresultaat bepaalt voor een groot gedeelte de inkomsten van SNS Bank. Wat is er leuker om aan de knoppen te zitten van dit resultaat. Het plaatst je in het hart van de bank en biedt je de kans om sturing te geven aan de bankbalans op strategisch en tactisch niveau.´

Maurice Bosch geeft leiding aan het ALM team van SNS Bank. ´Met 9 vakprofessionals zijn we verantwoordelijk voor alles wat met rente te maken heeft. Van de forecast van de rente inkomsten tot het bijsturen van het renterisico. Met onze onderzoeken, rapportages en analyses helpen we het ALCO (Asset & Liability Committee) beleid te ontwikkelen en keuzes te maken die resulteren in een optimale balans tussen renterisico en rendement. We zijn het kijkvenster voor de CFO en CRO van waaruit zij zicht hebben op het reilen en zeilen van de bank. Onze advisering heeft heel direct impact op het risico en resultaat van de bank.  Een unieke positie die je als individu in staat stelt om het verschil te maken.´

Van alle grootbanken is SNS Bank relatief klein. Dat heeft als voordeel dat je, gegeven de platte organisatie, makkelijk aanschuift bij de bestuurders aan tafel. Als vakprofessional dwingt het je bovendien om je te ontwikkelen over de volle breedte van het vakgebied. En juist daaruit haal ik het grootste plezier. Ik vind het geweldig om met het team complexe kwantitatieve vraagstukken op te lossen. Het ene moment buig je je over een modelleringvraagstuk om het vroegtijdige aflossingsgedrag van klanten te voorspellen terwijl je een dag later wordt gevraagd met een voorstel te komen om de rentepositie van de bank te optimaliseren binnen de risicolimieten van de bank.

Transfer pricing
Een ander voorbeeld van de complexe materie waar we verantwoordelijk voor zijn is de uitvoering van Transfer Pricing. Binnen SNS Bank hebben de verschillende merken zelf invloed op het resultaat via bijvoorbeeld de prijsstelling en voorwaarden van de producten die zij aanbieden. Het rente- en liquiditeitsrisico wordt echter centraal beheerd door het ALCO. Het totale renteresultaat is dus afhankelijk van de prestaties van alle onderdelen tezamen. Voor het effectief managen van een bank is inzicht in de economische waardecreatie en risicocontributie per afdeling of product en het geven van de juiste incentives cruciaal. Hiermee kan uiteindelijk de balans verbeterd worden, zodat het bankkapitaal optimaal ingezet wordt. Transfer Pricing geeft dit inzicht en incentives door het verdelen van het totale renteresultaat tussen ALCO en de merken op basis van een vastgesteld raamwerk.

ALM hart
SNS Bank biedt dan ook een omgeving waar de uitdagingen voor een ALM Specialist ongekend zijn. Wil jij je als vakprofessional in de breedte ontwikkelen? Zoek je van nature de samenwerking en schuw je het niet om het voortouw te nemen, dan kom ik graag met je in contact. Ik weet zeker dat je ALM hart hier harder gaat kloppen.

Lees meer over de rol van ALM Specialist binnen SNS Bank.

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 4-3-2015
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Investmentcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp