vergrootglas
Vacatures in Institutioneel Vermogensbeheer
Annette van der Krogt

Wij hebben de ambitie sterker invulling te geven aan Engagement

Interview met Annette van der Krogt - Manager Verantwoord Beleggen, Achmea Investment Management

Het ‘Maatschappelijk Verantwoord Beleggen’ beleggen maakt een grote groei door. De term ‘maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)’ wordt vaak ook voor ‘duurzaam’, ESG (Environmental Social and Governance) of SRI (Socially Responsible Investing),gebruikt. Maatschappelijk Verantwoord beleggen staat weer hoog op de agenda bij pensioenfondsbesturen nu DNB eind 2015 gestart is met een sectoronderzoek naar duurzaamheidsbeleid van Pensioenfondsen en de Pensioensector haar ambitie voor duurzaam beleggen recent heeft verhoogd.

‘Het onderwerp staat vol in de belangstelling en wakkert de discussie binnen fondsbesturen aan. Wij hebben veel sessies met fondsbesturen om helderheid te krijgen in het gewenste maatschappelijk verantwoord beleggen beleid. Het gaat niet langer alleen over de in te zetten instrumenten, zoals uitsluiten, stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en het aangaan van dialoog. Bij veel besturen wordt juist gekeken hoe verantwoord beleggen verder verankerd kan worden in hun beleggingsovertuigingen, ook wel investment beliefs genoemd. Kan het bestuur een eventuele afwijking in het rendement (zowel positief of negatief) als gevolg van gevoerd MVB-beleid accepteren? Hoe staat het pensioenfonds ten aanzien van (out of pocket) kosten en de reikwijdte van het MVB-beleid? En tot slot, zijn MVB overwegingen een leidend principe bij de het bepalen van nieuwe beleggingsmogelijkheden? Wat de uitkomsten ook zijn, belangrijk is dat deze vastgelegd worden. Want pas dan kan ‘verantwoord beleggen’ een geïntegreerd onderdeel worden aan het begin van het beleggingsproces.’

Annette van der Krogt is sinds eind 2007 Manager Verantwoord beleggen en is blij met de vernieuwde aandacht voor het onderwerp. ‘Bij veel pensioenfondsen zie je dat er steeds vaker dat concrete doelen worden gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen om zo aan te tonen wat het effect is van het gevoerde beleid. Om dat inzichtelijk te maken kiezen pensioenfondsen tegenwoordig voor thema’s die dicht bij de identiteit van het pensioenfonds liggen. Voor deze thema’s kunnen vervolgens meetbare doelstellingen worden gezet zoals CO2 reductie voor het thema Klimaat of het beleggen in zorgparticipaties bij het thema Gezondheid’.

Engagement
'Met de MVB investement beliefs en het verantwoord beleggen beleid is het niet alleen duidelijk hoe we onze portfolio opbouwen, we kunnen ook invloed uitoefenen op de bedrijven waar we in willen beleggen op het gevoerde beleid. Er staan ons daarbij een aantal instrumenten ter beschikking zoals stemmen, uitsluiting, ESG integratie en engagement. Op verzoek van onze klanten willen we vanuit Achmea Investment Management aan dat laatste zelf meer invulling geven. Nu laten we ons voor een deel nog door derden vertegenwoordigen maar door ons team te versterken met een Engagement Specialist willen we graag rechtstreeks de dialoog aangaan met bedrijven over duurzaamheid thema’s. Bovendien willen we met het in huis opbouwen van deze expertise meer bijdragen in collectieve engagement verbanden zoals Eumedion en het PRI Clearinghouse.

We weten vanuit eerdere ervaringen dat je als belegger met succes invloed kunt uitoefenen op het beleid van bedrijven. De afgelopen jaren hebben wij samen met andere institutionele beleggers belangrijke onderwerpen op de agenda van vergadering van aandeelhouders weten te plaatsen. Zo werden verschillende olie- en mijn bouwbedrijven gevraagd inzicht te geven over de te voeren strategie in relatie tot klimaatverandering. Deze aandeelhoudersvoorstellen zijn bijna unaniem aangenomen en inmiddels zijn de eerste rapportages door de bedrijven gepubliceerd.’

Responsible Investment Team
‘Gezien alle ontwikkelingen versterken wij ons team graag met een Engagement Specialist. Een ervaren professional die vanuit zijn of haar kennis een volwaardig gesprekspartner is voor ondernemingen in binnen en buitenland. Een teamspeler die passie voor duurzaamheid op een nuchtere manier weet te vertalen naar actie binnen een beleggingsomgeving’.

Lees meer over de rol van Engagement Specialist

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 20-6-2016
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Investmentcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp