Portfolio Management

Een Portfolio Manager, ook wel bekend als Fund Manager, beheert beleggingsportefeuilles en is gespecialiseerd in beleggingscategorieën en marktsegmenten, zoals aandelen, obligaties en regio's. Andere benamingen zijn Portefeuillemanager, Asset Manager en Investment Manager.

>> vacatures voor Portfolio Manager